Blog Image

Nyheter från RSÄ

Aktuellt

Här kan du läsa nyheter från Riksorganisationen Same Ätnam

Förstärkt stöd till Valnämnden 2012

2012 Posted on Mon, October 01, 2012 12:50:06

Fram till och med år 2010 skickades en förfrågan inför
landsmötesval om tidigare vald ledamot önskade ställa upp för omval. Förfrågan
skickades ut av RSÄ:s kanslipersonal. I och med minskade anslag och minskning
av personal upphörde denna service för Same Ätnams Valnämnden.

Ett frågeunderlag har i år gått ut till alla tidigare
valda om de önskar kvarstå för omval. Tillsammans med frågeunderlaget så har
medsänts färdigfrankerat och färdigadresserat kuvert till Valnämndens
Ordförande.Same Ätnams supportergrupp på Facebook

2012 Posted on Thu, September 27, 2012 15:47:15

Du kan bli supporter till Riksorganisationen Same Ätnam på Facebook. Klicka bara på länken
http://www.facebook.com/pages/Same-%C3%84tnam/120681207969453 och bli supporter!Same Ätnams diskussionsgrupp på Facebook

2012 Posted on Thu, September 27, 2012 15:43:50

smiley

Visste du att Riksorganisationen Same Ätnam har en egen Facebook-grupp. Gå in på http://www.facebook.com/groups/119179978112897/ och bli medlem i gruppen och för en aktiv diskussion om Din samiska riksorganisation!Landsmöteshandlingar på nätet

2012 Posted on Thu, September 27, 2012 15:18:22

En ytterligare nyhet för i år är att alla landsmöteshandlingar även skall finnas på Riksorganisationen Same Ätnams hemsida www.sameatnam.se

Syftet är att medlemmar skall tidigare kunna ta del av de förslag som finns till landsmötet långt före landsmötesdagen.

Motioner läggs ut på RSÄ:s hemsida efter den 1:a november 2012. (Sista motionsdag är 1:a november).

Slutliga förslag från styrelsen till landsmötet brukar normalt presenteras på landsmötesdagen. Nu är syftet att samtliga förslag från styrelsen inklusive yttrande och förslag över motioner skall finnas på RSÄ:s hemsida redan under november.

Så kolla Riksorganisationen Same Ätnams hemsida www.sameatnam.se regelbundet för senaste uppdatering.Digitala inbjudningar till landsmötet 2012

2012 Posted on Thu, September 27, 2012 15:07:25

Nytt för i år är att Riksorganisationen Same Ätnam nu även skickar digitala kallelser till landsmöte till de medlemmar som uppgett e-postadress på sitt inbetalningskort av medlemsavgiften.

Kallelse till landsmötet sker naturligtvis även per post.

Anledningen till digitala kallelser är, förutom en utökad medlemsservice, även att nå de medlemmar som inte uppgett adressändring.Landsmötesprogram

2012 Posted on Tue, September 25, 2012 21:14:38

LANDSMÖTESPROGRAM

Lördag 8:e December 2012

Hotell Nordkalotten, Luleå

09.00 Öppnande av landsmötet för Riksorganisationen Same Ätnam

– av Ordförande Lars-Nila Lasko

Landsmötespresidium 2012

Val av Landsmötesordförande

Val av Vice Landsmötesordförande

Val av Landsmötessekreterare

Val av 2 Landsmötesjusterare/ Rösträknare

Stadgeenliga ärenden

Godkännande av kallelseförfarande

Upprop av ombud

Eventuellt nya medlemsansökan från sameföreningar

Fastställande av röstlängd/ombud

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk berättelse

Revisionsberättelse

Styrelsens ansvarsfrihet

Stadgeändring

Program

Motioner

Övriga frågor

Verksamhet 2013

Budget 2013

Verksamhetsplan 2013

Fastställande av medlemsavgifter 2013

Val

Styrelseledamöter 2012-2013

Styrelsesuppleanter 2012-2013

Revisor och ersättare 2012-2013

Val av Same Ätnams representanter i olika organ 2012-2014 och Valberedning

Same Ätnams delegation till Federala Unionen för Europas Nationalititer (FUEN) 2013

Och Samekonferensen 2013

Avslutande av landsmöten för Riksorganisationen Same Ätnam,Landsmötesinbjudan-Sameföreningar

2012 Posted on Tue, September 25, 2012 21:13:04

Kallelse

till

Riksorganisationen Same Ätnams landsmöte 2012

Sameföreningen kallas härmed till Riksorganisationen Same Ätnams Landsmöte lördagen den 8:e december 2012 kl: 09.00.

Landsmötet kommer att hållas på Hotell Nordkalotten i Luleå.

Program och information om Riksorganisationen Same Ätnams Landsmöte 2012 finns på www.sameatnam.se.

Anmälan för deltagelse i landsmötet behöver inte göras.

Resa, mat och logi ordnar och betalar sameföreningen.

Ombud: Varje sameförening har rätt att sända ett (1) ombud per varje påbörjat 15-tal medlemmar. (Sameförening som har 30 medlemmar har således rätt att skicka 2 ombud och en sameförening som har 100 medlemmar har rätt att skicka 7 ombud). Varje ombud äger vid landsmötet 15 röster.

Motioner skall vara RSÄ:s kansli tillhanda senast 8:e november 2012.

Valförslag inlämnas till RSÄ:s Valberednings ordförande på särskild blankett. (Adressen finns på blanketten). Blanketten finns även tillgänglig på RSÄ:s hemsida www.sameatnam.se

Välkommen till Same Ätnams landsmöte 2012

Lars-Nila Lasko

OrdförandeLandsmötesinbjudan-Enskilda medlemmar

2012 Posted on Tue, September 25, 2012 21:11:39

Kallelse

till

Riksorganisationen Same Ätnams landsmöte 2012

Du kallas härmed till Riksorganisationen Same Ätnams Landsmöte lördagen den 8:e december 2012 kl: 09.00.

Landsmötet kommer att hållas på Hotell Nordkalotten i Luleå.

Program och information om Riksorganisationen Same Ätnams Landsmöte 2012 finns på www.sameatnam.se.

Anmälan för deltagelse i landsmötet behöver inte göras.

Resa, mat och logi ordnar och betalar du själv.

Motioner skall vara RSÄ:s kansli tillhanda senast 8:e november 2012.

Valförslag inlämnas till RSÄ:s Valberednings ordförande på särskild blankett. (Adressen finns på blanketten). Blanketten finns även tillgänglig på RSÄ:s hemsida www.sameatnam.se

Välkommen till Same Ätnams landsmöte 2012

Lars-Nila Lasko

Ordförande